השיר לרון ארד

מילים ולחן :  בן ראובן

 

עמוק בליבי שיר נולד

על איש יקר ומיוחד

שכבר נעדר

זמן ארוך ומיותר

אבל בליבנו יש תיקווה

שבקרוב הוא יחזור

מהשבי והבור

וליום זה יתפלל

כל עם ישראל

 

תחזיק מעמד רון ארד

כי יום השחרור קרב ובא

ושוב תתחבק עם משפחתך

תחזיק מעמד רון ארד

 

שיר זה לך נועד

כי כח השיר מיוחד

הוא עובר בקלות

את הרי הגלות

וכותלי הכלא הארור

לאסיר הוא לוחש

רון אל תתיאש

כי קרב יום השחרור